Як працює транссистемний підхід?

Транссистемний підхід - це...

Транссистемний підхід (Transsystem approach) – це система принципів, теорій та понять, які описують логіку та закономірності функціонування людини та всіх систем, створенею.

Ці принципи є фундаментальними та універсальними, і тому застосовні у різних сферах життя: від особистого розвитку до професійної діяльності, від творчості до соціальної сфери, від духовного розвитку до науки.

Принципи TSA фундаментальні та универсальні

ТSA є оптимальним для сучасної людини, яка живе в світі, що постійно змінюється.

Зараз дуже складно спиратися лише на знання, оскільки вони швидко втрачають свою актуальність; але розвиваючи себе – свої особисті якості та навички, можна здобути впевненість у собі і цілісність, яка допомагає ефективніше вирішувати будь-які завдання, навіть за умов нестачі знань і ресурсів.

Як допомагає транссистемний підхід:

check-mark

Пізнати себе та розібратися в собі

Чесно побачити свої сильні та слабкі сторони, співвіднести уявлення про себе з реальністю, доторкнутися до своїх почуттів та ірраціональних прагнень. Протягом навчання буде можливість стати цілісніше, набути вміння спиратися на себе та віру у свої сили.

check-mark

Поліпшити стосунки з іншими людьми

Розуміти людей, бачити їх суть, їх мотивацію та вчинки, їх логіку та цінності. І, як наслідок, вибудовувати підвищити рівень якості стосунків – особистих, ділових, партнерських, творчих. На цьому етапі відбувається навчання навичкам роботи з людьми та вмінню вибудовувати глибокі стосунки, наповнені змістом.

check-mark

Зрозуміти, як збудован світ

Побачити фундаментальні принципи, за якими функціонують усі системи – від малих (наприклад, сім’ї) до великих (наприклад, світових корпорацій та країн). Завдяки цим принципам ми можемо простежувати і навіть прогнозувати різні події, бачити їхню закономірність і циклічність. Це у свою чергу дозволяє якісно та екологічно впливати на світ навколо себе та усвідомлено його змінювати.

check-mark

Створювати індивідуально підходящі інструменти для вирішення поставлених завдань

Тобто, ви отримуєте не тільки технології роботи з людьми, які спрацюють , але й уміння адаптувати отримані знання під свої запити та структуру особистості.

ДЛЯ ВАШОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МИ ПРОПОНУЄМО

Навчання у Транссистемному підході

Основною метою навчання на І ступені є розвиток особистості в найширшому значенні слова. Ми будемо працювати з мисленням та переконаннями, зі світоглядом та цінностями, відчуттям тіла та емоційним інтелектом, енергетикою та харизмою, чутливістю та інтуїцією та багатьом іншим. Також ви отримуєте інструменти для різноманітної роботи з людьми.
nazhatie

Обучение в транссистемном подходе

Основной целью обучения на I ступени является развитие личности в самом широком смысле слова.

Мы будем работать с мышлением и убеждениями, с мировоззрением и ценностями, ощущением тела и эмоциональным интеллектом, энергетикой и харизмой, чувствительностью и интуицией и многим другим.

Также вы получаете инструменты для разноплановой работы с людьми.

Дізнайтесь більше про можливості, які дає навчання у Транссистемному підході