"30" січня 2018 р.

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Центр інноваційної освіти TSD Training, розташований на доменному імені https://tsa.org.ua/, може отримати про Користувача під час використання сайту Центру інноваційної освіти, програм та продуктів Центру Інноваційної освіти TSD Training.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту Центру інноваційної освіти (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, які діють від імені Центру Інноваційної освіти TSD Training, які організують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту Центру інноваційної освіти TSD Training (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує даний Сайт.
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Центру інноваційної освіти TSD Training означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту Центру інноваційної освіти TSD Training.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Центру інноваційної освіти TSD Training. Центр інноваційної освіти не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Центру інноваційної освіти TSD Training.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту Центру інноваційної освіти TSD Training.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті Центру інноваційного оформлення TSD Training або під час оформлення підписки на новини.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на сайті Центру інноваційної освіти TSD Training і включають наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail).
3.3. Центру інноваційної освіти TSD Training захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
· IP адреса;
· Інформація з cookies;
· Інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
· Час доступу;
· адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
· Реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Центру інноваційної освіти, які потребують авторизації.
3.3.2. Центр інноваційної освіти здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Центру інноваційної освіти може використовуватись з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Центру інноваційної освіти, для оформлення замовлення та (або) отримання Користувачем інформаційно-консультаційних послуг.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Центру інноваційної освіти.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту Центру інноваційної освіти, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення замовлень, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту Центру інноваційної освіти про стан Замовлення.
4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту Центру інноваційного навчання.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Центру інноваційної освіти TSD Training або від імені партнерів Центру інноваційної освіти.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Центру інноваційної освіти з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
5.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом Центру інноваційної освіти TSD Training.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, крім п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Центру інноваційної освіти TSD Training та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Центру інноваційної освіти TSD Training, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти Адміністрації сайту Центру інноваційної освіти TSD Training
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://tsa.org.ua/privacy-statement

Оновлено «30» січня 2018 р.